NIEUWS: Besluit 27 februari 2012 herroepen; APV blijft geldig! Het is dus nu ECHT WEER ZOALS HET ALTIJD WAS!

 

B&W heeft het advies van de bezwarencommissie opgevolgd. Dat betekent dat nu (vanaf 6 augustus, 2012) de oude situatie geldt, dus de toepasbaarheid van het APV voor ons hele Naarderbos woongedeelte! Dus zijn loslopende honden binnen de bebouwde kom niet toegestaan.

 

Als bijlage het advies van de bezwarencommissie aan B&W en de brief van B&W aan bezwaarmakers en het zittingsverslag van 28 juni 2012.

 

De commissie volgt o.a. onze bezwaren wat betreft:

- buitenproportioneel groot HLG
- onevenwichtige belangenafweging

- overtreding evenredigheidsbeginsel
- onzorgvuldige procedure

- natuurwetgevingstoetsing heeft niet plaats gevonden
- geen rekening gehouden met open landschapsstructuur
- gevaar voor verkeersveiligheid
 

Het door de bewoners gehuldigde standpunt het loslopen te gedogen zolang men de hond onder appel heeft en geen overlast veroorzaakt. De definitie van appel is, dat de hond gehoorzaamd en direct op bevelen van de baas/bazin reageert. Zoniet, dan aanlijnen! Dat is dus niet hetzelfde als een vermeend gewoonterecht, maar een gunst van de bewoners waar men zuinig mee dient om te gaan! Het zou de hondenbezitters sieren als zij zich voor deze coulance erkentelijk en dankbaar tonen!
 

Wij zijn er natuurlijk nog niet vanaf, want de gemeente zal nu een APV aanpassing nastreven en in de toekomst toch een HLG aanwijzen. Hopelijk zullen wij als bewoners dan wel geraadpleegd worden!

Voorlopig kunnen we weer opgelucht adem halen,

Mvg

Bewonersgroep HLG-Naarderbos

Bijlagen:

e-mail opschoon actie

Klik HIER

 

 IPv6 Certification Badge for amabakker

weebly statistics